artikelen

Ik verzorg(de) volgende Tijdschriften

Nijs, D. & Vermeulen, P. (2012) (red.). TOKK 2.0: de hulpverlening gaat digitaal. Themanummer. Acco, Leuven.

Sterk is het driemaandelijks servicetijdschrift van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Sinds 2015 heb ik hierin telkens een rubriek rond onlinehulp en mediawijsheid die ik verzorg.

Ik schreef volgende Artikels

Nijs, D. (2007). e-Inclusie en de digitale kloof. Sociaal, 28 (10), 16-17.

Beke, E., Dekelver, J., Nijs, D. (2008). ICT for specials – II. Echo’s uit de gehandicaptenzorg, 4, 4-9.

Dekelver, J., Nijs, D., De Maesschalck, L. (2014). Media literacy training in youth work. http://www.carenetproject.eu/detailed-programme-of-the-final-conference/. ICT and eSkills for Social Care conference. Brussels, 26 February 2014 (art.nr. Media Literacy Training in Youth Work).

Nijs, D. & Timmer, S. (2012). Een verkenning van de mogelijkheden van eHealth als empowerende hulpverlening. Tokk, 3-4, p. 126-138.

Nijs, D. & Vandries, T. (2014). De implementatie van online hulpverlening: een (on)mogelijkheid voor de jeugdhulpverlening? Agora, 30 (2), 29-35.

Nijs, D. & Vandries, T. (2014). Digitale mogelijkheden voor een orthopedagogisch hulpverleningslandschap in verandering. Vlaams tijdschrift voor orthopedagogiek, 33 (2), 3–14.

Vandries, T. & Nijs, D. (2015). Aan de slag met onlinehulp in (ortho)pedagogische settings. https://itunes.apple.com/be/book/aan-slag-met-onlinehulp-in/id1043304243?l=nl&mt=13.

Vandries, T., & Nijs, D. (2016). Apestaartjaren 6 in het buitengewoon onderwijs. Diepenbeek: UC Leuven-Limburg.

Boonen, H., & Nijs, D. (2017). Gamewijs opvoeden: ouders ondersteunen bij een nieuwe opvoedingstaak. Tokk, 42, 3, p. 133-145.