Wat ik doe

We leven in boeiende maar tegelijk ook snel veranderende tijden. Digitale media zijn op allerlei manieren in het leven en de opvoeding aanwezig. Meestal geeft dat weinig extra problemen, soms weet je het even niet meer. Want opvoeden, en zeker ook opvoeden met media is zeer situatiegebonden en er bestaat vooralsnog geen handleiding of app voor.

Als orthopedagoog ben ik altijd geboeid geweest door de synergie tussen ICT (lees anno 2018: sociale media) en opvoeding. Via deze weg wil ik de expertise die ik heb op vlak van digitale media in combinatie met leren en opvoeden doorgeven of gebruiken. Dit kan op verschillende manieren zoals: adviesgesprekken of trajecten, vorming, individuele ondersteuning en langdurende projecten. Maar ik word even graag uitgedaagd om mee te denken over andere vragen en nieuwe projecten.

Kleine initiatieven kunnen heel inspirerend werken wat soms voldoende kan zijn. Ik denk graag met je mee over hoe de duurzaamheid van bepaalde acties nog net meer geborgen kan worden. Het is slechts zo dat we samen aan maatschappelijke impact kunnen werken.

I’ll take the challenge.

Daag Davy uit


adviesADVIES

Ik adviseer organisaties op digitale thema’s, bijvoorbeeld rond hun digitale mediabeleid of het inzetten van sociale media in de organisatie.


opvoedingsondersteuning

OPVOEDINGSONDERSTEUNING

Soms zijn ouders en opvoeders onzeker bij het opvoeden met media. Dan kan het inwinnen van informatie en kan het gezamenlijk nadenken met andere ouders en opvoeders een eerste steun betekenen. De ouderavonden – die ik begeleid – kunnen hierin betekenis gevend zijn. Ik maak daarbij gebruik van een mix tussen informatieoverdracht en ervaringsuitwisseling.

Meer informatie over deze avonden (die ook middagen kunnen zijn) vind je hier.


training

TRAINING

Ik verzorg interactieve lezingen en workshops, maar ook de organisatie van een langdurend navormingsaanbod of studiedag voor je organisatie is mogelijk.


PROJECTWERK

Ik heb heel wat ervaring met het managen van projecten van concept tot afronding. Deze expertise stel ik graag ter beschikking van organisaties die hier nood aan hebben. Ik kan mee een project conceptualiseren, managen en eventueel zelfs uitvoeren. Dit kan ook buiten de digitale lijntjes.