Grootouders 2.0: digitaal mee zijn met je kleinkinderen.

Digitale media spelen een steeds grotere rol in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Kansen en risico’s lijken hierbij hand in hand te gaan. Omgaan met digitale media dient een plaats te hebben in de opvoeding.

Ook grootouders vervullen een belangrijke opvoedende rol. En waar hun eigen kinderen thuis een evenwicht gevonden hebben tussen ‘sturen’ en ‘verbinden’ op vlak van mediaopvoeding, daagt dit grootouders extra uit. Want hoe ga je als grootouders om met de regels rond mediaconsumptie als je ‘babysit’ op je kleinkinderen, of hoe vrij laat je hen rondsurfen op je eigen wifi als ze op bezoek zijn? Hoe begeleid je hen op de apps die je zelf niet kent? En hoe spreek je hierover met hen maar ook met je eigen kinderen? Hanteer je je eigen regels of moeten de regels van thuis doorgetrokken worden?

Soms zijn grootouders hierin onzeker en kan het gezamenlijk nadenken met andere grootouders een eerste steun betekenen.

De grootouderavonden of namiddagen – die ik begeleid – kunnen hierin betekenis gevend zijn. Ik maak daarom graag gebruik van een mix tussen informatieoverdracht en ervaringsuitwisseling.

Na deze update (of upgrade) ben je als grootouder weer helemaal mee met je online kleinkinderen!

Meer informatie over deze avonden of middagen vind je hier.