Ondersteuningswijzer voor ouders rond mediaopvoeding

Hier kan je een dubbele A4 downloaden die ik meegeef aan ouders. Ze vinden hierop goede ingangspoorten om verder online informatie in te winnen over digitale mediaopvoeding.