Nieuwe eindtermen met aandacht voor digitale geletterdheid

Maandag 16 juli verscheen op de website van de Vlaamse regering het overzicht van de mogelijke nieuwe eindtermen! Via de blog van Pedro De Bruyckere wordt je er naar toe geleid. Voor mezelf zeer interessant is te lezen op welke manier er (veel) aandacht is voor ICT en digitale geletterdheid. Een helder overzicht hiervan wordt in deze blogpost door Jan De Craemer gegeven. In totaal zijn er 382 nieuwe eindtermen waarvan er 15 rechtstreeks te maken hebben met digitale competentie. Bij nog eens 4 andere eindtermen is er in de onderliggende kennis expliciet sprake van ICT-contexten. Verder zijn er 14 ICT-eindtermen opgenomen als basisgeletterdheid. Onder de zestien gedefinieerde sleutelcompetenties is er één die zeer specifiek verwijst naar digitale geletterdheid namelijk ‘Digitale competentie en mediawijsheid’. In de zeven eindtermen die hieronder ressorteren valt veel te herkennen van de thema’s waar ik rond bezig ben. Het is nu aan de schoolbesturen om de verbinding te maken tussen de eindtermen en het vakkenaanbod. Een eerste vraag om hierbij te ondersteunen kwam gisteren al binnen!

http://www.edublogs.be/2018/07/19/nieuwe-eindtermen-wat-staat-er-in-over-ict-mediawijsheid-en-computationeel-denken