Mediawijsheid: ook voor kinderen en volwassenen met matig tot diep verstandelijke beperking een noodzaak.

 

Deze ochtend was ik gevraagd in een voorziening die zorg draagt voor kinderen en volwassenen met matig tot diep verstandelijke beperking en voor personen met niet-aangeboren hersenletsel, om het ‘middelmanagement’ mee te nemen in mijn visie op een digitaliserende samenleving en hun rol daarbij. Wat voorzien was als een lezing van 1,5u mondde uit in interessante gesprekken met een gemotiveerd team en bracht ons bijna 4 uur verder. Ze identificeerden zichzelf als organisatie als ‘struggler’ volgens de profilering van de Digimeter, dus ze stonden verbaasd van wat er allemaal bestond aan tools en hoe de digitalisering ook hun cliënten, contexten en personeel uitdaagt hiermee om te gaan. En na 4 uur gingen we dus uiteen met het plan om onder mijn aanvoeren een organisatiebrede werkgroep op te starten die in eerste instantie een ‘kader’ zal uitwerken waarbinnen ICT (ook sociale media voor personeel maar dus ook voor cliënten) een plek kan krijgen in het werk van begeleiders en in het leven van cliënten, verder voorzien zal worden van de nodige technologie en een visie die in co-creatie met én personeel én cliënten én hun netwerk uitgewerkt zal worden. Een nieuwe uitdaging lonkt voor mij om hen hierbij te helpen. Ik ben echt benieuwd mee te ontdekken hoe ook deze digitaal kwetsbare en soms uitgesloten groep mensen, ook kan profiteren van al dat  moois dat ICT en internettechnologie te bieden heeft. Na de vakantie starten we al op.

Hieronder een mooi voorbeeld van ICT speciaal voor deze groep mensen ontwikkeld.